Quel personnage de REAL ACCOUNT es tu ?

Entre Yuma, Ayame, Chiho, Ataru, Koyori, Aiji, Box, Kirika, Mizuki, Magmag, Nanako, Ruriri, Akuto, ou Karua, lequel te correspond le plus ?

Par Sakarla, le

Commentaires